Not Found

The requested URL /jquery-1.6.3.min.js was not found on this server.

Senaste nytt på den utopiska fronten. Filosofiskt initiativ har gått ihop med Bakpartiet, Ingentingpartiet och Minutpartet och startat Utopisk Allians. "Tillsammans är vi flera."

Är du radikal?

Är du nöjd med rådande politik? JA NEJ

Om du nu är missnöjd, vad är du missnöjd med? Det kostar ju väldigt lite att vara missnöjd, det provet klarar alla. Bredbandet är för långsamt, mjölken för dyr, bussen försenad. Missnöjdhet räcker inte för att vara radikal.

Aha, men du är missnöjd med politikerna? Stadsministern är inget bra, och justitieministern ska vi bara inte tala om. Om du finge bestämma och byta ut några personer här och där skulle däremot politiken blir ganska acceptabel.

Sorry, inte radikalt nog. Att vara missnöjd med politiker eller partier räcker inte heller.

Filosofiskt Initiativ kritiserar själva den politiska modellen. Saken handlar inte om att spela bättre schack utan om att ändra spelreglerna, att byta ut inte bara förtecken utan också melodi, piano, sångare och konsertsal. (Kanske också ljudtekniker.)

Varför? Jo, för att jordens och mänsklighetens problem växt sig alldeles för stora för att byte av några skruvar och ändring av några färgnyanser ska kunna leda till verklig förbättring. (Ack, vi diskuterar Universella Principer och reviderar några smådetaljer. "Paradigmskifte" = kostymskifte.)

radikal är saken. Om detta intresserar, läs vidare!

Så här röstar ni på Filo: Skriv Filosofiskt Initiativ på en blank valsedel. 2 ord, 2 versaler. Endast riksdagsvalet.

Några filmer med partiledaren.

Filo i ett nötskal

Filosofiskt Initiativ (oberoende utopisk) ifrågasätter traditionell politik, inte minst sättet att politisera. Vi menar att hela den politiska domänen behöver reformeras. Vi är skamlösa utopister och inte så lite"naiva" (det måste man vara om man tror på en sådan förändring). Om politik är för viktigt för att överlåtas åt politikerna är det dags att filosoferna blandar sig i leken. Hög tid att tänka utanför burken.

Senast nytt: Rösta radikalt taktiskt! Om ni kommer från svenska massmedia, läs DETTA.

Våra hjärtefrågor

 • Att minska klyftan mellan filosofi och politik.
 • Att städa upp bland de politiska flosklerna
 • Att uppgradera kvantitetstänkande till kvalitetstänkande.(Inte FLERA jobb utan meningsfulla jobb, inte SNABBARE utveckling utan harmonisk utveckling.)
 • Att defragmentera världen (som lider av expertvälde och fackidioti)
 • Att sätta allmänintresse framför särintresse

Vi arbetar för välfärd i betydelsen "fara väl". Det gäller att finna en stig med hjärta. Vi vill också diskutera avståndet mellan lagstiftare och laglydare och överbetoningen av trygghet som ursäkt för förtryck. Vi tror att politik kan vara holistisk, om man bara höjer sig till ett fågelperspektiv.

Sen har vi frågan om kompetens. Politikens domän är de inkompetentas paradis, proffspolitiker en särbehandlad grupp med busprivilegier. De bor i ett slags gated community, långt från människor av kött och blod (de kallar oss "väljare"), och lattjar med världens och människornas öde. Ska de verkligen få leka med fjärrkontrollen på det viset? Varför ställer vi så låga krav på politikerna när de, gång på gång på gång, lovar megabrett och håller nanotunt? En astronaut eller konsertpianist skulle aldrig få vara så här korrupt eller inkompetent.

Den största skandalen är möjligen alla politiska utspel som inte leder till skandal, som medborgarna accepterar med ett lojt axelviftande. "Håhå jaja, såna är nu politikerna..." Uppgiven lathet ger oss den politik vi förtjänar.

Vår politiska färg

Vi är ett gult parti. I trafiken betyder rött "stanna!" och grönt "gå!".

Gult betyder "tänk själv, ta eget ansvar", vilket är filosofiskt korrekt. Vi säger inte att man inte tänker inom politik, men man tänker gärna med färdiga byggklossar (klyschor). Favoritsporten är bingo, både för politisk gubbe och floskelbimbo.

"Demokrati", "jämlikhet", "välfärd", "framsteg", "utveckling" - alla dessa ord är gröna, alltså positiva. Men vad betyder egentligen välfärd? Och hur är det med framsteg? Är det samma sak som utveckling? Någon har sagt:

"Vid branten av en avgrund finns det blott ett sätt att gå framåt,
och det är att ta ett steg baklänges."

Det finns alltså anledning att stanna upp och tänka till. Vi har en märklig situation i politisk debatt: man vet vad man vill och vart man är på väg, men däremot inte vad man pratar om. Detta kan knappast leda till välfärd värd namnet. Att fara väl handlar minst lika mycket om färdriktning som om hur bekvämt vi sitter i båten.

Börja från början

Människan frågar sig ofta HUR hon ska kunna lösa ett problem när hon inte riktigt vet VAD problemet är och inte ens om hon verkligen VILL lösa det. Tänk på det klassiska skämtet: "Hur ska jag kunna sluta röka har jag ingen som helst lust med..." Vad är det för mening med know-how (att veta HUR) om man inte tänker använda kunskapen?

Vi har en obalans. Handlingen (ofta tanklös) är övervärderad, tänkandet samtidigt försummat. Tänkande ÄR en handling, det är att lägga grunden till katedralen. Ju bättre grund, desto bättre hus.

Så innan vi besvarar frågan "Vad vill Filosofiskt Initiativ göra?" riktar vi ljuset mot den mentala sfären. Det vore befängt att börja med handling.

Vi tar frågorna i följande ordning:

 • SPRÅK Rensa upp i politikens verbala träsk.
 • KÄNSLOR Lugn slår vrede. Längre stubin ger bättre politik.
 • SAMTAL Kan vi SAM-tala eller måste politik likna en boxningsmatch?
 • ORIENTERING Var är vi, och vart vill vi komma? Vad är fram ochbak? Vilket är viktigast, kvantitet eller kvalitet?
 • STRUKTUR Samhälle, individ, kollektiv, särintressen, harmoni... Och så Storemor.
 • HANDLING Hur kan vi gå vidare, framåt, weiter?

Ladislaus Horatius är klassisk pianist, författare och föreläsare.

(Se också Ladislaus Horatius hemsida, artikelsamling och blogg.)

Om ni sympatiserar med dessa tankar får ni gärna stötta verksamheten.